כללי

נהלי הרשמה והנחות עמותת הספורט והמתנ"ס

חוגי הילדים והנוער יחלו פעילותם בתאריך 01.09.13 למשך 10 חודשים, אלא אם יפורסם אחרת. הפעילות מקבילה לחופשות בתי הספר.

 

סדרי ההרשמה

רישום לענפי הספורט השונים תתקיים במשרדי העמותה לקידום הספורט במתנ"ס        

שעות רישום וקבלה:

א' - ה'                     09:00 – 13:00

א'   אחה"צ              17:00  – 19:00

 

שיעורי נסיון

כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון. במידה ומחליט להירשם יחויב עבור השיעור, הופסקה ההשתתפות אחרי שעור אחד, לא יחויב כלל.

 

סדרי תשלום

1. תשלומי שכר הלימוד יופרשו בתשלומים שווים אפשר עד 10 תשלומים.

2. לנרשמים עד לתאריך 10.9.13 תינתן הנחה של חצי חודש ספטמבר .

 

אופן תשלום

שיקים או כרטיס אשראי ללא ריבית והצמדה (ניתן בהוראה טלפונית המהווה הסכמה לפעול בהתאם לנוהלי הרישום). במתנ"ס ניתן להרשם בהוראת קבע.

אי כיבוד הוראת קבע, שיק או כרטיס אשראי יגרור חיוב בסך 20 ₪.

 

הנחות (אין כפל הנחות )

1. הנחות יינתנו לחוגים שנתיים בלבד!

2. הנחת חוג שני או 2 ילדים במשפחה 5%.

3. הנחת ילד שלישי או חוג שלישי במשפחה 10%.

4. הנחת ילד רביעי או חוג רביעי במשפחה 15%.

5. אין הנחה על הנחה.

 

ביטול הרשמה

1. יש להגיש טופס ביטול השתתפות במזכירות (לא יתקבלו הודעות טלפוניות או הודעות למדריך). חישוב ההחזר יהיה מסוף חודש הבקשה בתוספת חיוב חצי חודש נוסף ללא השתתפות.אין החזרים על ביטוח.

2. ביטולים עד לתאריך 01.02.14 בלבד. לא יתקבלו ביטולים ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות לאחר תאריך זה.

3. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.

4. ביטול השתתפות בחוג מסיבה רפואית יינתן על תקופה של חודש ימים בלבד (בצירוף אישור רפואי תוך שבועיים ממועד הנפקת האישור).

5. אין החזר תשלום בגין יציאה לחופשה ו/או נסיעה לחו"ל.

6. בקבוצות הספורט התחרותי לאחר שלושה חודשי פעילות אין החזר כספי.

 

ביטוח

בספורט התחרותי המחיר כולל ביטוח, בחוגים קיימת אפשרות לתשלום נוסף בסך 80 ₪  מעבר לביטוח תלמידים.

  

נוהל הנחות בעמותת הספורט תשע"ד

המבקש הנחה באמצעות וועדת הנחות יימלא טופס בקשה לוועדת הנחות בצרוף טפסי הכנסה ואישורים מבוקשים.

טופס בקשה שיועבר עם פרטים חסרים או ללא מסמכים נדרשים  לא יטופל ויוחזר למבקש.

אין כפל הנחות, תוקף ההנחה לחצי שנה מיום קבלת התשובה מוועדת ההנחות.

הנחה מקסימלית 50% לפי הטבלה הנ"ל.

הכנסה לנפשהנחה %
0-1,100 50%
1,100-1,250 40%
1251-1,400 30%
1,401-1,550 20%
1,551-1,700 10%
1,701 ומעלה 0%

בעת הגשת הבקשה יש לשלם 50% מעלות הפעילות, ובמתן תשובה לבקשת המלגה יש להשלים את היתרה במידת הצורך.

ניתן להגיש ערעור על החלטת וועדת ההנחות .

הנחת ילד שני או חוג שני במשפחה 5%.

הנחת ילד שלישי או חוג שלישי במשפחה 10%.

הנחת ילד רביעי או חוג רביעי במשפחה 15%.

אין לתת הנחות שלא דרך וועדת הנחות או הקריטריונים לעיל.