כללי

בית מדרש

בית מדרש

  • בית מדרש אלול
    בית מדרש אלול בית מדרש אלול

    20 מפגשים לאורך השנה בהנחיית אוברי אייזקס. התכנית עוסקת השנה ...