אוכלוסיות מיוחדות

אוכלוסיות מיוחדות

  במתנ"ס פועלים שלושה מועדונים לאזרחים ותיקים, כשאחד מהם מיועד לניצולי שואה.

  המועדונים מופעלים בשיתוף משרד הרווחה, מחלקת הרווחה בעיריית ערד והמתנ"ס.

  המועדונים מיועדים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ועד 120, אזרחים ותיקים המתפקדים באופן עצמאי שאינם זקוקים בהשגחה וליווי צמוד. כל מועדון פועל שלושה ימים בשבוע בין השעות 8:30 עד 13:30. חברי המועדונים זכאים להסעה מהבית למתנ"ס ובחזרה, ארוחת בוקר עשירה, חוגים מגוונים, פעילויות חברתיות וארוחת צהריים חמה.

  עלות ההשתתפות 45 ₪ לחודש.

  לפרטים:

  עו"ס מאירה לוסף, המח' לשירותים חברתיים. טלפון: 08-9951701/ 08-9951614

  גב' דורית רז ווסיהון, במתנ"ס. טלפון: 08-9551503

  הערה: המועדון לניצולי שואה מיועד ליוצאי מחנות וגטאות, מקומות מסתור, זהות בדויה, פרטיזנים, וטרנים, נכי מלחמה ויוצאי צפון אפריקה שמקבלים כל שירות/קצבה/מענק כניצולי שואה מהרשות לניצולי שואה.

  עלות ההשתתפות 25 ₪ לחודש.

   

  Функционирующие Клубы для пенсионеров!

   

  предназначен для людей переживших катастрофу и Холокост.

  Клубы работают совместно с министерством социального отдела,

  муниципалитетом и матнасом.

  Клубы предназначены для людей в возрасте от 62лет и старше,

  которые способны к самообслуживанию и не нуждаются в постоянном наблюдении и сопровождении.

  Клубы работают 3 дня в неделю с 8:30 до 13:30

  Члены клубов получают подвозку от дома к матнасу и обратно,

  обильный завтрак и горячий обед, различные кружки и групповые мероприятия.

  Стоимость посещения 25 шек. в месяц.

  Для справок:

  Соц. Работник меира лясов,

  организатор групповых

  мероприятий: 08-9951701 / 08-9951614

  Матнас, ДоритРаз Вассион: 08-9551503