סדרת הצגות הילדים תש"פ

סדרת הצגות הילדים תש

השנה במנוי הילדים - 6 הצגות! שתי הצגות גדולות באולם אורון, ועוד ארבע הצגות בינוניות בגודלן באולם דולב במתנ"ס

מחיר מנוי - 210 ש"ח בלבד. מנוי להורה מלווה - 105 ש"ח. מחיר כרטיס בודד להצגות באולם אורון - 60 ש"ח, הצגות באולם דולב - 35 ש"ח. 

הזדרזו להירשם! רק 299 מקומות באולם המתנ"ס, כך שרק הראשונים יזכו למנוי!