טפסים

הרשמה לפעילות

מין הנרשם
שם בית ספר\ גן
הוראת קבע או אשראי
הנני מאשר רישום רק לאחר הסדרת חוב במידה וקיים
הנני מאשר שימוש בצילום לשימושי המתנ"ס
הנני מאשר לבני/ביתי להשתתף בכל הפעילויות
הנני מאשר את תקנון המתנ"ס
• בידיעתי שבעת ביטול הצהרון, דמי ביטול בעלות של חודש ללא השתתפות.
אישור קבלת דוא"ל
אישור קבלת דיוור
אישור קבלת SMS
מגבלה רפואית

התקנון

דף מידע ותקנון רישום לצהרונים תשע"ט

מתנ"ס ערד נבחר כגוף שיפעיל את מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך 2.9.2018 ועד לתאריך 30.6.19, בימים א`-ה` מסיום הלימודים עד השעה 16:00 בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך. לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-20 ילדים, ויאוחדו מסגרות בהתאם להרשמה.

הרשמה במזכירות ובאתר www.matnas-arad.org עד 29/7 לאחר מכן הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי

מחירים, הנחות ותשלומים (בהתאם להנחיות משרד החינוך)

גנים:         350 ₪ לחודש (כולל תוספת איש צוות במסגרות גדולות)

בי"ס א-ב: 425 ₪ לחודש (כולל אבטחה ואיש צוות נוסף בכל מסגרת)

בי"ס ג-ו:  495 ₪ לחודש (כולל אבטחה בסבסוד העירייה וללא סבסוד משרד החינוך)

ניתן לשלם בהוראת קבע בבנק, הוראת קבע בכרטיסי אשראי (לא תופס מסגרת) ובמזומן.

  • הגשת טופסי הנחה במחלקת החינוך בעירייה עד לתאריך 29/7/18 לא תתקבלנה בקשות לאחר מכן. תנאי סף למתן הנחות בחינוך הינו קבלת הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה.
  • 10% הנחה אוטומטית לילד שני במשפחה בצהרונים
  • החזרי חיובי כרטיסי אשראי/הוראות קבע/צ'קים יחויבו ב 30 ₪ על כל חיוב שחזר.
  • לא ניתן לרשום ילד/ה שקיים חוב משפחתי במתנ"ס.
  • כשרות מיוחדת בתוספת תשלום

קבלת הילדים בתום יום פעילות

ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 16:00. בגין כל רבע שעה של איחור, יחויבו ההורים ב30 ₪. באירועים מיוחדים שאינם בשליטת המתנ"ס כגון : שביתה, מלחמה, פגעי מזג אויר וכד`, לא יפעל הצהרון ולא יוחזרו תשלומים.

הצהרת בריאות

מילוי טופס הצהרת בריאות הינו חובה. ההורים מצהירים, כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העלולה למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו. במידה וקיימת בעיה בריאותית יש למלא בטופס הצהרת בריאות בצרוף אישור רפואי, ולעדכן את צוות הצהרון. מסירת מידע מדויק, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה/אירוע חריג. במידת הצורך, על ההורים לדווח לצוות החינוכי בצהרון על שינוי מצב משפחתי (גירושים, פרידה, בריאותי ואו/אחר).

העשרה

הילדים יזכו לפעילויות העשרה מגוונות על ידי צוות הצהרון וע"י מפעילי חוגים בתחומי הספורט, מוזיקה יצירה וכו'.

תזונה

מידי יום מוגשת בצהרונים ארוחת צהריים חמה. התפריט הבריא מכיל את כל מרכיבי המזון הנחוצים לגוף והוא נבנה והותאם על ידי התזונאיות של משרד החינוך. ההזנה בצהרונים הינה אחד הנושאים החשובים, אנו מבקרים את האוכל באופן יומיומי.

הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס

  • המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון לאחר התראה אחת של התנהגות אלימה. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
  • במקרה של אי עמידה בתשלומים המתנ"ס יפסיק את השתתפות הילד בצהרון.

ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת בהודעה בכתב במזכירות המתנ"ס. דמי ביטול בעלות של חודש ללא השתתפות.

 תקנון ההרשמה לחוגים נמצא במזכירות ובחוברת המידע

לפרטים: מזכירות מתנ"ס ערד בימים א'-ה' בשעות 9:00-18:00 או בטלפון 08-9551502/7