קייטנת פסח בתי ספר תשפ"ד 2024

  קייטנה מועדים רישום
  קייטנת פסח תשפ"ד - אבישור א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - אבישור ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - אבישור ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חב"ד בנות א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חב"ד בנות ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חב"ד בנות ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חב"ד בנים א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חב"ד בנים ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חב"ד בנים ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - טללים א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - טללים ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - טללים ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חלמיש א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חלמיש ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חלמיש ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - חלמיש ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - יעלים א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - יעלים ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - יעלים ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - לבאות א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - לבאות ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - קדם א

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - קדם ב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - קדם ג

  14/04/24
  18/04/24
  סגור