קייטנות פסח 2020

קייטנות פסח 2020

קייטנה מתאריך עד תאריך רישום
קייטנת פסח - כיתה א'
לרישום
31/03/202006/04/2020לרישום
קייטנת פסח - כיתה ג'
לרישום
31/03/202006/04/2020לרישום
קייטנת פסח - כיתה ב'
לרישום
31/03/202006/04/2020לרישום