קייטנות גנים - פסח 2021

קייטנות גנים - פסח 2021

הקייטנה תיערך  בגני הילדים בימים א-ה 21-25/03 (לא כולל יום שלישי 23/03 יום בחירות) סה"כ 4 ימים,

מהשעה 07:30-13:00 ללא עלות.

קייטנה מתאריך עד תאריך רישום
גן אגוז- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן אנקור- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן אפיק- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן אשל- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן ברוש- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן גבים- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן גפן- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן ורד- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן זמיר- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן חב"ד בנות- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן חב"ד בנים- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן חבצלת- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן חרוב- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן יאיר- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן כוכב חלמיש- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן כלנית- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן מעוף- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן נוגה חלמיש- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן ערבה- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן קדם דמוקרטי- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן קשת- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן רותם- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן רננים- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן שקמה- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום
גן תאנה- קייטנת פסח 21/03/202125/03/2021לרישום