צהרוני תש"פ

  עיריית ערד בשיתוף המתנ"ס נערכת לפתיחת צהרוני "ניצנים" לשנה"ל תש"פ.

  תכנית "ניצנים" כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך 1/9/2019, א' באלול התשע"ט ועד לתאריך 30/6/2020, ח' בתמוז התש"פ, ימי א'-ה' משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00 (בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך).

  התכנית מיועדת לילדי הגן ולכיתות א'-ב' ומסובסדת על ידי משרד החינוך .  

   

  הרשמה במזכירות המתנ"ס ובאתר www.matnas-arad.org  עד התאריך 27/7/2019,

  כד' בתמוז התשע"ט

  לאחר תאריך זה הרישום יהיה אך ורק על בסיס מקום פנוי 

  מחירי צהרוני "ניצנים"(נקבעו ע"י משרד החינוך ואושרו בוועדת היגוי בהשתתפות וועד ההורים)   

  גנים– 350 ₪ לחודש  

  בי"ס- כיתות  א'-ב'– 425 ₪ לחודש (כולל אבטחה) 

  התכנית כוללת חוג פעם בשבוע, ארוחת צהריים והפעלות חווייתיות על ידי צוות מקצועי. 

  *ארוחת צהריים: התפריט הבריא מכיל את כל מרכיבי המזון הנחוצים לגוף והוא נבנה והותאם

  על ידי התזונאית של משרד החינוך. ההזנה בצהרונים הינה אחד הנושאים החשובים ואנו מבקרים את האוכל באופן יומיומי.

  *לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-18 ילדים ויאוחדו מסגרות בהתאם להרשמה

  מחיר צהרוני מתנ"ס (בסבסוד חלקי של עיריית ערד)

  כיתות ג' -ו'– 495 ₪ לחודש (כולל אבטחה)

  צהרון לכיתות ג'-ו' כולל ארוחת צהריים ואינו כולל חוגים

  *לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-20 ילדים ויאוחדו מסגרות בהתאם להרשמה

   

  *ההרשמה עד התאריך 27/7/2019, כד' בתמוז התשע"ט (לאחר מכן על בסיס מקום פנוי)

  *אין סייעות צמודות ילד וסייעות רפואיות בצהרוני "ניצנים" וגם לא בצהרוני המתנ"ס (כיתות ג'-ו')

    

  לפרטים: מזכירות מתנ"ס ערד בימים א '– ה' בין השעות 9:00-18:00 או בטלפון: 9551502-08

   

  הגשת טופסי הנחה 

  במחלקת החינוך בעירייה עד לתאריך  29/7/2019, כו' בתמוז, התשע"ט  לא תתקבלנה בקשות לאחר מכן

  -          תנאי סף למתן הנחות בחינוך הינו קבלת הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה

  -          %10 הנחה אוטומטית לילד שני במשפחה בצהרונים

  החזרי חיוב

  -          החזרי חיובי כרטיסי אשראי/הוראת קבע/צ'קים יחויבו ב-30 ₪ על כל חיוב שחזר

  -          לא ניתן לרשום ילד/ה שקיים חוב משפחתי במתנ"ס

  קבלת הילדים בתום יום פעילות

  ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 16:00

  בגין כל רבע שעה של איחור יחויבו ההורים ב-50 ₪.

  באירועים מיוחדים שאינם בשליטת המתנ"ס כגון: שביתה, מלחמה, פגעי מזג אויר וכו', לא יפעל הצהרון ולא יוחזרו תשלומים.

  הצהרת בריאות

  מילוי טופס הצהרת בריאות הינו חובה. ההורים מצהירים כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העלולה למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו.

  במידה וקיימת בעיה בריאותית, יש למלא בטופס הצהרת הבריאות בצירוף אישור רפואי וכן לעדכן את צוות הצהרון .

  מסירת מידע מדויק מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון

  העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

  ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה/אירוע חריג.

  במידת הצורך, על ההורה לדווח לצוות החינוכי בצהרון על שינוי מצב משפחתי (גירושים, פרידה, בריאות ועוד)

  הפסקת השתתפות על ידי המתנ"ס

  -          המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפותו של הילד בצהרון לאחר התראה אחת על התנהגות חריגה/אלימה. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

  -          במקרה של אי עמידה בתשלומים, המתנ"ס יפסיק את השתתפות הילד בצהרון.

  ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

  ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת בהודעה בכתב במזכירות המתנ"ס.  

  דמי ביטול בעלות של חודש  

   

  צהרוני תש"פ