זמן הרישום באתר עבר ב22/12/2019ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב20/12/2019

זמן הרישום באתר עבר ב22/12/2019ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב20/12/2019