האירוע הסתיים ב12/11/2019

האירוע הסתיים ב12/11/2019