כללי

נהלי הרשמה והנחות במתנ"ס

חוגי הילדים והנוער יחלו פעילותם בתאריך 1/9 למשך 10 חודשים, אלא אם פורסם אחרת.

הפעילות מקבילה לחופשות בתי הספר.

ההורה מאשר להשתמש בצילומי הילדים בפעילות החוגים בפרסומי המתנ"ס.

סדרי ההרשמה

דרך אתר המתנ"ס: www.matnas-arad.org

מזכירות - שעות רישום וקבלה: א'-ה' 18:00–09:00

הצטרפות לחוגים

כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון. במידה ומחליט להירשם יחויב עבור השיעור, הופסקה ההשתתפות אחרי שעור אחד, לא יחויב כלל.

סדרי תשלום

תשלומי שכר הלימוד יופרשו בתשלומים שווים אפשר עד 10 תשלומים.

לנרשמים עד 10/9 תינתן הנחה של חצי חודש בפריסת הנחה של 5% שנתי. (אין הנחת רישום מוקדם לצהרונים.

לביטוח תאונות אישיות יש תשלום בנפרד (למעט תלמידים).

אופן תשלום

מזומן, הוראת קבע, או כרטיס אשראי ללא ריבית והצמדה. (אי כיבוד הוראת קבע, או כרטיס אשראי יגרור חיוב בסך 50 ₪

ביטול הרשמה

יש להגיש טופס ביטול השתתפות במזכירות – (לא יתקבלו הודעות טלפוניות או הודעות למדריך). חישוב ההחזר יהיה מסוף חודש הבקשה בכתב בתוספת חיוב חצי חודש נוסף ללא השתתפות כדמי ביטול (בצהרוני ניצנים חודש). אין החזרים על ביטוח, תלבושות או תשלום חומרים. 

אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.

ביטול השתתפות בחוג מסיבה רפואית יינתן על תקופה של חודש ימים בלבד (בצירוף אישור רפואי תוך שבועיים ממועד הנפקת האישור).

אין החזר תשלום בגין יציאה לחופשה ו/או נסיעה לחו"ל.

בקבוצות הספורט התחרותיות והיצוגויות אין החזר כספי לאחר שלושה חודשי פעילות.

המדריך רשאי להעביר תלמיד שלא עומד בסטנדרטים המקצועיים לקבוצה אחרת, בתיאום עם ההורים או לקבל החזר.

הרישום לחוגים מאשר את הסכמת ההורים לנוהלי המתנ"ס.

*לקוחות בעלי חוב על פעילויות קודמות לא יוכלו להירשם / תבוטל הרשמתם באם לא יוסדר החוב.


נוהל הנחות

המבקש הנחה באמצעות וועדת הנחות יימלא טופס בקשה לוועדת הנחות בצרוף טפסי הכנסה ואישורים מבוקשים.

טופס בקשה שיועבר עם פרטים חסרים או ללא מסמכים נדרשים לא יטופל ויוחזר למבקש.

אין כפל הנחות למעט הנחת רישום מוקדם, תוקף ההנחה לחצי שנה מיום קבלת התשובה מוועדת ההנחות.

הנחה מקסימלית 50% לפי הטבלה הנ"ל.הכנסה לנפש

% הנחה

1,100 – 0

%50

1,250- 1,100

%40

1,400 – 1,251

%30

1,550 – 1,401

%20

1,700 – 1,551

%10

1,701 ומעלה

%0

 

בעת הגשת הבקשה יש לשלם 50% מעלות הפעילות, ובמתן תשובה לבקשת ההנחה יש להשלים את היתרה במידת הצורך.

ניתן להגיש ערעור על החלטת וועדת ההנחות. 

תשובות יינתנו תוך שבועיים.

הנחת ילד שני או חוג שני במשפחה - 5%.

הנחת ילד שלישי או חוג שלישי במשפחה - 10%.

הנחת ילד רביעי או חוג רביעי במשפחה - 15%. 

אין לתת הנחות שלא דרך וועדת הנחות

אין הנחה על הנחה. למעט הנחה לרישום מוקדם 

הנחת אחים בצהרונים 10%. החל מהאח השני ומעלה.