כללי

נהלי הרשמה והנחות במתנ"ס

חוגי הילדים והנוער יחלו פעילותם בתאריך 01.09.18 למשך 10 חודשים, אלא אם פורסם אחרת.

הפעילות מקבילה לחופשות בתי הספר.

ההורה מאשר להשתמש בצילומי הילדים בפעילות החוגים בפרסומי המתנ"ס.

סדרי ההרשמה

שעות רישום וקבלה: א'-ה' 18:00–09:00

הצטרפות לחוגים

כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון. במידה ומחליט להירשם יחויב עבור השיעור, הופסקה ההשתתפות אחרי שעור אחד, לא יחויב כלל.

סדרי תשלום

תשלומי שכר הלימוד יופרשו בתשלומים שווים אפשר עד 10 תשלומים.

לנרשמים עד 10.9.18 תינתן הנחה של חצי חודש בפריסת הנחה של 5% שנתי.

לביטוח תאונות אישיות יש תשלום בנפרד (למעט תלמידים).

אופן תשלום

מזומן, הוראת קבע, שיקים או כרטיס אשראי ללא ריבית והצמדה. (אי כיבוד הוראת קבע, שיק או כרטיס אשראי יגרור חיוב בסך 30 ₪.

ביטול הרשמה

יש להגיש טופס ביטול השתתפות במזכירות (לא יתקבלו הודעות טלפוניות או הודעות למדריך). חישוב ההחזר יהיה מסוף חודש הבקשה בכתב בתוספת חיוב חצי חודש נוסף ללא השתתפות כדמי ביטול. אין החזרים על ביטוח או תלבושות.

ביטולים עד לתאריך 01.02.19 בלבד. לא יתקבלו ביטולים ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות לאחר תאריך זה.

אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.

ביטול השתתפות בחוג מסיבה רפואית יינתן על תקופה של חודש ימים בלבד (בצירוף אישור רפואי תוך שבועיים ממועד הנפקת האישור).

אין החזר תשלום בגין יציאה לחופשה ו/או נסיעה לחו"ל.

בקבוצות הספורט התחרותיות והיצוגויות אין החזר כספי לאחר שלושה חודשי פעילות.

המדריך רשאי להעביר תלמיד שלא עומד בסטנדרטים המקצועיים לקבוצה אחרת, בתיאום עם ההורים או לקבל החזר.

הרישןם לחוגים מאשר את הסכמת ההורים לנוהלי המתנ"ס.

נוהל הנחות

המבקש הנחה באמצעות וועדת הנחות יימלא טופס בקשה לוועדת הנחות בצרוף טפסי הכנסה ואישורים מבוקשים.

טופס בקשה שיועבר עם פרטים חסרים או ללא מסמכים נדרשים לא יטופל ויוחזר למבקש.

אין כפל הנחות, תוקף ההנחה לחצי שנה מיום קבלת התשובה מוועדת ההנחות.

הנחה מקסימלית 50% לפי הטבלה הנ"ל.

הכנסה לנפש

% הנחה

1,100 – 0

%50

1,250- 1,100

%40

1,400 – 1,251

%30

1,550 – 1,401

%20

1,700 – 1,551

%10

1,701 ומעלה

%0

 

 

בעת הגשת הבקשה יש לשלם 50% מעלות הפעילות, ובמתן תשובה לבקשת ההנחה יש להשלים את היתרה במידת הצורך.

ניתן להגיש ערעור על החלטת וועדת ההנחות.

הנחת ילד שני או חוג שני במשפחה 5%.

הנחת ילד שלישי או חוג שלישי במשפחה 10%.

הנחת ילד רביעי או חוג רביעי במשפחה 15%.

אין לתת הנחות שלא דרך וועדת הנחות, אין הנחה על הנחה.

 

נהלי הרשמה לטיולים במתנ"ס ערד

ביטול עד שבוע לפני - ללא חיוב

ביטול בין שבוע ל-48 שעות לפני - חיוב של 10%.

ביטול 48 שעות לפני - בוקר הטיול 50%.

אי הגעה לטיול ללא הודעה - חיוב מלא. 

חריגים יוכלו להגיש טופס בקשה להחזר כספים בצירוף אישור רופא.

 קורסים וסדנאות

  • ביטולים של סדנאות או קורסים עד 7 ימי עסקים לפני מועד הפתיחה.