חברי הדירקטוריון

חברי הנהלת המתנ"ס
(לפי סדר א"ב)
אלי מצליח - סגן ראש העיר
אייל קידר - יו"ר
נילי אברהמי
משה אלחייני
עופר קינדל
ירדנה היימן
עופר ארצי
חן לנצ'נר
ריטה נחמיה
דינה סרפר