חברי הדירקטוריון

חברי הנהלת המתנ"ס
 

עופר קינדל - יו"ר

נילי אברהמי

אלי מצליח

רחל לנצ'נר

ריטה נחמיה

ימית לוי

שולי שור

ראם אשר

מיכה שרביט