חברי הדירקטוריון

חברי הנהלת המתנ"ס
 
קינדל עופר – יו"ר

אשר ראם

ג'אנר ורד

לוי ימית

לנצ'נר רחל

מצליח אלי

נחמיה ריטה

שור שולי

שרביט מיכה