חברי הדירקטוריון

חברי הנהלת המתנ"ס
 
קינדל עופר – יו"ר

אברהמי נילי

אשר ראם

ג'אנח ורד

לוי ימית

לנצ'נר רחל

מצליח אלי

נחמיה ריטה

סטרלינג פלורי

שור שולי

שרביט מיכה