תקנון / נהלים - קונסרבטוריון ערד תש"פ

תקנון זה מביא לידיעת התלמידים והוריהם את הנהלים הקבועים במוסד במישור המנהלי והפדגוגי ומחייב את התלמידים והוריהם , המורים וההנהלה.

פעילות הקונסרבטוריון:
ימי הפעילות של הקונסרבטוריון , בשעות אחר הצהריים בימים א'-ה'.
פעילות שנת הלימודים: 01.09-30.06
שיעורי נגינה: במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד ל- 36 שיעורי נגינה. הקונסרבטוריון שומר לעצמו את הזכות לבטל עד 3 שיעורי נגינה בשנה עקב סיבות שלא תלויות בו (מיל', ימי שבתון לאומיים, מחלה, מצב בטחוני וכו')

שיעורי הנגינה:
שיעור סטנדרטי שבועי נמשך: 45 דקות (למתחילים בלבד- שנה ראשונה) או 60 דקות לתלמידי שנה שנייה ויותר. ניתן להאריך את משך השיעור בתיאום עם המורה ולאחר סידור התשלום במזכירות. שיעורי הנגינה על כל המשתמע מכך מנוהלים ע"י המורה בלבד. הבחירה של היצירות ודרך ההוראה בכיתה היא באחריות המורה בלבד. יום של קונצרט נחשב לשיעור. כל תלמיד בקונסרבטוריון מחויב להשתתפות בשיעורי תיאוריה. היעדרות ממושכת משיעורי תיאוריה עלולה לגרום להפסקת לימודיו בקונסרבטוריון.

הרשמה לקונסרבטוריון:
לקונסרבטוריון מתקבלים תלמידים מכל הגילאים. הכוונת התלמידים למורים לכלי נעשית ע"י הנהלת הקונסרבטוריון, תוך התחשבות בבקשות מיוחדות. אין ההנהלה מתחייבת למלא אחר בקשות אלו. בחירת כלי מתאים מותנה בפגישה מוקדמת של התלמיד והוריו עם המורה והתחשבות בנתונים הפיסיים והמוסיקליים של התלמיד.

חופשות:
לא יתקיימו שיעורי נגינה במועדים הבאים:
ערבי חג וחג – ראש השנה, כיפורים, סוכות וחוה"מ סוכות, חנוכה, פורים, פסח וחוה"מ פסח וחג שבועות ל"ג בעומר, יום הזיכרון ויום העצמאות.
*לוח חופשות מפורט ניתן לקבל במזכירות הקונסרבטוריון.

התחייבות כספית:
קבלת שיעורים וכל השתתפות בפעילות הקונסרבטוריון מותנית בהסדרת התשלומים מראש ע"פ נוהלי ההרשמה של המתנ"ס. *שכר הלימוד הוא שנתי. ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בבנק.

הנחות:
ניתנת הנחה לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד 10.09.
ניתנת הנחת מתנ"ס ע"פ מספר אחים / מספר חוגים / כלי נגינה שבמבצע.
אין כפל הנחות.
ישנה אפשרות לקבלת מלגה דרך קרן המלגות העירונית. "חלום לכל ילד". (עיריית ערד).
תבחן אפשרות למלגות הצטיינות נוספות

הפסקת לימודים:
להנהלת הקונסרבטוריון שמורה הזכות להפסיק את הלימודים אם התלמיד לא יעמוד בדרישות בסיסיות של הישגים לימודיים ו/או התנהגות לא תקינה.
ניתן להפסיק את הלימודים עד סוף חודש ינואר. החל מחודש פברואר לא ניתן להפסיק לימודים ולקבל החזר כספי.
במקרה שהתלמיד מחליט על הפסקת הלימודים – עליו להודיע למזכירות הקונסרבטוריון עד היום ה- 10 לאותו חודש ולמלא טופס החזר כספים והתשלום יהיה עד סוף אותו חודש. הודעה לאחר תאריך הנ"ל, תחייב תשלום של חודש מלא נוסף.
תלמיד אשר יעדר מלימודיו תקופה ממושכת מסיבות מוצדקות (מחלה וכד' ) – יוכל לקבל החזר שיעורים (בתיאום עם המורה ) בכפוף לאישורים המתאימים.

היעדרויות משיעורים:
היעדרות מורים – שיעור המבוטל עקב היעדרות מורה – יוחזר בשיעור בתיאום מול המורה.
היעדרות התלמיד – כל שיעור שלא מתקיים עקב היעדרות התלמיד – ייזקף לחובתו והמורה אינו מחוּיב להחזירו. ישנה אפשרות להחזר שיעור בהתאם ליכולתו ורצונו של המורה ובתיאום עמו. השלמת שיעור מחייבת לבוא . אין החזר על החזר.
בתחילת השנה לאחר קביעת יום השיעור ושעתו – אין המורה מחויב לשנות ו/או להחליף יום או שעת לימודים. היום והשעה שנקבעו הם קבועים. אם המורה יכול ורוצה לשנות זמנים – ניתן אך לא חובה.

חובת התלמיד:
אין לאחר לשיעורים. זמן האיחור הוא על חשבון השיעור.
חיסורים ואיחורים נרשמים בדף מעקב אישי, הנמצא אצל המורה.
הישגי התלמיד בנגינה/שירה מותנים במילוי אחר הוראות המורה וקיום אימונים וחזרות בבית.
תלמידים שהגיעו לרמת נגינה מתאימה ישתתפו בצוותי נגינה מקהלה או תזמורת. שיעורים כאלה הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים וההשתתפות בהם היא חובה.
פעילות תלמידים מחוץ לקונסרבטוריון:
לימודי המוסיקה בקונסרבטוריון יעסיקו את התלמיד מס' פעמים בשבוע(שיעור מעשי, שיעור תיאוריה, הרכבים וכו') וידרשו אימון יום יומי בבית. לאור עובדה זו, מומלץ להורים להגביל את ההשתתפות בפעילויות נוספות מעבר לקונסרבטוריון כדי לא ליצור עומס. בכל מקרה, יש להתאים את מועדי ההשתתפות בחוג הנוסף לפי מערכת השעות והפעילות בקונסרבטוריון.

העברת תלמידים:
מעבר של תלמיד לכלי אחר או למורה אחר מחייבת אישור של הנהלת הקונסרבטוריון. תלמיד או מורה לא יבצעו העברה על דעת עצמם.

אנו מאחלים לכולם שנת לימודים מוצלחת!