מחירון קיץ 2020

מנוי לעונת הרחצה בבריכה החיצונית בלבד

סוג מנוי

מחירלתושבי ערד

מחיר לתושבי

חוץ

בוגר  יחיד

550 ₪

 1,650 ₪

משפחתי (הורה/הורים + ילדים עד גיל 18 וחיילים בסדיר בהצגת חוגר)

1,050 ₪

   3,150 ₪

ילד (גילאים: 10-18) / * חייל

490 ₪

1,470 ₪

 

מנוי משפחתי לתושבי ערד - ללא הגבלת ילדים. המנוי כולל ילדים עד גיל 18 וחיילים בשירות סדיר ורק מי שרשום בתעודת הזהות.

מנוי משפחתי לתושב חוץ – עד 4 ילדים.

חייל - בהצגת חוגר בלבד.  

תקופת המנוי: 20/6/20-20/9/20

אין הקפאות,  אין העברות,  אין ביטולים