הודעות ועדכונים

ש  ע  ו  ת      פ  ע  י  ל  ו  ת      ה  ק  א  נ  ט  ר  י      ב  ח  ג  י   ת ש ר י   :

 

 

 יום ראשון

ערב ראש השנה

יום שני

ראש השנה

יום שלישי

ראש השנה

יום שלישי

ערב כיפור

יום רביעי

יום כיפור

יום ראשון

ערב סוכות

חג

סוכות

יום ראשון

ע. שמחת תורה

יום שני

שמחת תורה

בריכה מקורה

08:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00–08:00

סגור

סגור

08:00-16:00

18:00–08:00

08:00-16:00

18:00 – 08:00

חדר כושר

08:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00 – 08:00

08:00-16:00

18:00–08:00

08:00-16:00

18:00 – 08:00

חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

 

 

 יום ראשון

ערב ראש השנה

יום שלישי

ראש השנה

יום רביעי

ראש השנה

יום שלישי

ערב כיפור

יום רביעי

יום כיפור

יום ראשון

ערב סוכות

חג

סוכות

יום ראשון

ע. שמחת תורה

יום שני

שמחת תורה

Бассейн

08:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00–08:00

סגור

סגור

08:00-16:00

18:00–08:00

08:00-16:00

18:00 – 08:00

Тренажерный зал

08:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00 – 08:00

08:00-16:00

18:00–08:00

08:00-16:00

18:00 – 08:00

Кружки

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים