הודעות ועדכונים

ש  ע  ו  ת      פ  ע  י  ל  ו  ת      ה  ק  א  נ  ט  ר  י      ב  ח  ג  י   ת ש ר י   :

 

 

 יום שני
ערב ראש השנה

יום שלישי
ראש השנה

יום רביעי
ראש השנה

יום רביעי
ערב כיפור

יום חמישי
יום כיפור

יום שני
ערב סוכות

יום שלישי
סוכות

יום שני
ע. שמחת תורה

יום שלישי
שמחת תורה

בריכה מקורה

06:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00–08:00

הקאנטרי

סגור

הקאנטרי

סגור

06:00-16:00

18:00–08:00

06:00-16:00

16:00 – 08:00

חדר כושר

06:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00 – 08:00

06:00-16:00

18:00–08:00

06:00-16:00

16:00 – 08:00

חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

אין חוגים

 

Расписание Кантри сентябрь- октябрь 2021

                                                                                                                           

 

Понедельник
Эрев
Рош а Шана

Вторник
Рош а Шана

Среда
Рош а Шана

Среда Вечер
Йом Кипур

Четверг
Йом Кипур

Понедельник
Вечер Суккот

Вторник
Суккот

Понедельник Вечер Симхат Тора

28.10.2021
Вторник
Симхат Тора

Бассейн

06:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00–08:00

Кантри Закрыт

Кантри Закрыт

06:00-16:00

18:00–08:00

06:00-16:00

16:00 – 08:00

Тренажер-ный зал

06:00-16:00

18:00 – 08:00

18:00 –08:00

06:00-16:00

18:00–08:00

06:00-16:00

16:00 – 08:00

Кружки

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет