מוכנים לעלות כיתה - סדנאות מוכנות לכיתה א' הסתיימו בהצלחה!

48 ילדי גן חובה סיימו בהצלחה במהלך הקיץ סדנת מוכנות לכיתה א' במרכז לגיל הרך, במסגרת התוכנית של משרד החינוך "הכוח לצמוח" ובסיועו התקציבי.

הסדנאות, שמטרתן לצמצם את הפערים של סגרי הקורונה, שמו דגש על מוכנות שפתית, רגשית וחברתית. הלמידה נעשתה באמצעות משחק, יצירה ופעילות בליווי מקצועי של נשות המקצוע של המרכז לגיל הרך. שש הקבוצות ובתוכן שמונה ילדים, הונחו על ידי שתי מורות לגיל הרך והוראה מתקנת, ולוו על ידי נשות מקצוע בתחומי קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק מטעם היחידה להתפתחות הילד.

צוות המרכז לגיל הרך והמרכז להתפתחות הילד שמח להירתם ולהמשיך להעניק לילדי העיר כלים מקצועיים וחשובים, בתחנות המשמעותיות של חייהם!