אוכלוסיות מיוחדות

���������� ���������� ������

���������� ���������� ������

קהילה נגישה ערד

קבוצת פעילים שמטרתה לקדם את נושא הנגישות בערד. הקבוצה מורכבת מאנשים המתמודדים עם נכויות וכאלה ללא נכויות.
התוכנית פועלת בשיתוף מתנ"ס ערד והלשכה לשירותי רווחה של עיריית ערד.
קהילה נגישה פועלת למען הפיכת עירינו למקום בו כל התושבים ללא קשר אם מתמודדים עם מוגבלות או אם לאו, יוכלו ליהנות מכל הפעילויות והשירותים הקיימים עבור כלל האוכלוסייה.


קהילה נגישה מובילה פרויקטים קהילתיים וחינוכיים להורדת הסטיגמה שמודבקת לאנשים עם נכויות פיזיות, חושיות, נפשיות, קוגניטיביות או שכליות. לפרטים והצטרפות: נחמה לוי חברוני 2635144 – 052 (עברית ואנגלית), בטי בן משה 057-2242582 (עברית וספרדית), לודמילה מלמוד 9979781 – 08 (עברית ורוסית).