תוכניות מנהיגות

תוכניות מנהיגות

תוכניות מנהיגות

פרלמנט הנוער העירוני

מנהיגי הנוער בערד המתקבצים לשולחן עגול במרכז הנוער העירוני ועובדים יחד בכדי להעצים את הנוער בעיר. בראש המועצה עומד/ת יושב/ת ראש וביחד הם הגוף המייצג הנבחר של הנוער בעיר. במועצה חברים נציגים נבחרים מהתיכונים בעיר, מתנועות הנוער ומארגוני הנוער והיא מונחית על ידי מנהל יחידת הנוער, וצוות מטעמו.

אחריי

עמותה המקדמת את תחום המנהיגות הצעירה בקרב בני נוער בכל הארץ. היא מתמקדת באתגרים שונים כדי לחזק יכולות מנטליות וגופניות של בני נוער לקראת שירות צבאי משמעותי ולקראת אזרחות פעילה בעתיד. בעיר פועלת קבוצת "אחריי הכנה לצבא" לתלמידי יא' ו-יב' אשר שמה במרכז את ההכנה הפיזית והמנטלית לקראת הגיוס ליחידות השונות בצבא.

אחריי טק

עמותת אחריי מקדמת גיוס לשירות צבאי טכנולוגי. קידום בני הנוער בתחומי הסייבר ותכנות, שימוש ביכולות הטכנולוגיות בכדי לקדם בני ובנות נוער לשירות סייבר. התכנית פועלת יחד עם אלביט מערכות והיחידה הצבאית 8200, שיתוף פעולה זה מהווה מוטיבציה לשירות טכנולוגי משמעותי אשר מכין את בני ובנות הנוער לשלבי המיון לשירות ביחידות סייבר מובחרות כגון 8200.