�������������� ��������������

�������������� ��������������

�������������� ��������������

מועצת הנוער העירונית:

מנהיגי הנוער בערד המתקבצים לשולחן עגול במרכז הנוער העירוני ועובדים יחד בכדי להעצים את הנוער בעיר. בראש המועצה עומד/ת יושב/ת ראש וביחד הם הגוף המייצג הנבחר של הנוער בעיר.

במועצה חברים נציגים נבחרים מהתיכונים בעיר, מתנועות הנוער ומארגוני הנוער והיא מונחית על ידי מנהל יחידת הנוער, וצוות מטעמו.

פרויקט גשר

פעילות העצמת מנהיגות צעירה תלת שנתי בשיתוף הסוכנות היהודית, בה נחשפים משתתפי הפרויקט לתכנים שונים בנושאי מנהיגות צעירה, תרבות ישראלית, תרבות יהודית, אקולוגיה, התנדבות ועוד. השנה זו השנה האחרונה לפרויקט הנוכחי ואנו מקווים שבמהלך השנה תפתח קבוצה חדשה לתלמידי שכבת ט'.

פרויקט סטארטר

פעילות פיילוט ארצית לתלמידי שכבה ז' בה ייחשפו המשתתפים לפעילויות השונות של יחידת הנוער וישמשו כעתודת המנהיגות הצעירה של העיר. כל חודש יתמקדו משתתפי הפרויקט בפעילות אחרת ואף יצטרפו לפעילות קבוצות בוגרות יותר :אחריי, מד"צים וכו'.

אחריי

אחריי הינה עמותה המקדמת את תחום המנהיגות הצעירה בקרב בני נוער בכל הארץ. היא מתמקדת באתגרים שונים כדי לחזק יכולות מנטליות וגופניות של בני נוער לקראת שירות צבאי משמעותי ולקראת אזרחות פעילה בעתיד.

בעיר פועלות שתי קבוצות: הראשונה קבוצת "אחריי בשטח" לתלמידי ט' ו-י' אשר שמה במרכז את ההתמודדות עם האתגרים העולים במפגש עם פעילויות בטבע: הישרדות, הסוואה, שדאות וכדומה. השנייה קבוצת "אחריי הכנה לצבא" לתלמידי יא' ו-יב' אשר שמה במרכז את ההכנה הפיזית והמנטלית לקראת הגיוס ליחידות השונות בצבא.