מד

מד

מד

תכנית המד"צים (מדריכים צעירים) הינה תכנית העצמת מנהיגות צעירה בהובלת מינהל חברה ונוער של משרד החינוך הכוללת הכשרה תלת שנתית של בני נוער לקראת תעודת מדריך נוער מורשה של משרד החינוך. משתתף המעוניין לצלוח את התכנית צריך להצטרף אליה בכיתה ח' לשנת "טרום מד"צים", להמשיך בכיתה ט' לשנת "קורס מד"צים" ולקחת חלק פעיל בשנת י' "מדריכים צעירים" בהדרכה והתנדבות בקהילה. התכנית מנוהלת ע"י רכז המנהיגות העירוני, מורות חיילות וחברי שנת שירות. לאורך השנים יצאו החניכים לפעילות התנדבותיות סמינרים וטיולים. השתתפות בסמינר סוף השנה (בתשלום) בכל אחת מהשנים היא הכרחית לשם קבלת תעודת המדריך במהלך כיתה י'.