אוכלוסיות מיוחדות

אוכלוסיות מיוחדות

  במתנ"ס פועלים שלושה מועדונים לאזרחים ותיקים, כשאחד מהם מיועד לניצולי שואה. המועדונים מופעלים בשיתוף משרד הרווחה, מחלקת הרווחה בעיריית ערד והמתנ"ס.

  המועדונים מיועדים לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 ועד 120, אזרחים ותיקים המתפקדים באופן עצמאי שאינם זקוקים בהשגחה וליווי צמוד (ללא חוק סיעוד).

  כל מועדון פועל שלושה ימים בשבוע בין השעות 8:30 עד 13:30.

  חברי המועדונים זכאים להסעה מהבית למתנ"ס ובחזרה, ארוחת בוקר עשירה, חוגים מגוונים, פעילויות חברתיות, מפגשים חברתיים בקהילה, וארוחת צהריים חמה.

  עלות ההשתתפות 47 ₪ לחודש.

  לפרטים: עו"ס מריאן אלון, המח' לשירותים חברתיים. טלפון: 08-9951676.

  ישראל ציובוטרו, במתנ"ס. טלפון: 08-9551503

  הבהרה: המועדון לניצולי שואה מיועד ליוצאי מחנות וגטאות, מקומות מסתור, זהות בדויה, פרטיזנים, וטרנים, נכי מלחמה ויוצאי צפון אפריקה שמקבלים כל שירות/קצבה/מענק כניצולי שואה מהרשות לניצולי שואה. עלות ההשתתפות 25 ₪ לחודש.

   

  Функционирующие Клубы для пенсионеров!

   

  Предназначен для людей переживших Катастрофу и Холокост.В Матнасе функционируют три клуба для людей пенсионного возраста. Клубы работают совместно с министерством социального отдела, муниципалитетом и матнасом. Клубы предназначены для людей в возрасте от 62 лет ,мужчины от 67 лет и старше, которые способны к самообслуживанию и не нуждаются в постоянном наблюдении и сопровождении.

   

   

   

  Клубы работают 3 дня в неделю с 8:30 до 13:30 Члены клубов получают подвозку от дома к матнасу и обратно, обильный завтрак и горячий обед, различные кружки и групповые мероприятия. Стоимость посещения 47 шек. в месяц. Для справок: Соц. работник Меира Лясов, организатор групповых мероприятий: 08-9951701 / 08-9951614. Матнас Исраиль Чиботеро: 08-9551503

   

   

   

  Уточнение: Клуб для выживших в Холокосте предназначен для выходцев из лагерей и гетто, партизан, и беженцев, ветеранов войны и выходцев из Северной Африки, которые получают все услуги/пособия/поддержку, предоставляемые властью для выживших в Холокосте. Стоимость участия составляет 25 шекелей в месяц.