לפעילות עד הבית לחצו כאן!


אוכלוסיות מיוחדות

אוכלוסיות מיוחדות

    תחום נכים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

    פועלים בתחום ארבעה ארגונים