צהרוני בתי ספר א-ב תשפ"ג

  אבישור כיתה א' תשפ"ג
  אבישור כיתה א' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  אבישור כיתה ב' תשפ"ג
  אבישור כיתה ב' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  חב"ד בנות כיתות א-ב תשפ"ג
  חב"ד בנות כיתות א-ב תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  חלמיש כיתה א' תשפ"ג
  חלמיש כיתה א' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  חלמיש כיתה ב' תשפ"ג
  חלמיש כיתה ב' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  טללים כיתה א' תשפ"ג
  טללים כיתה א' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  טללים כיתה ב' תשפ"ג
  טללים כיתה ב' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  יעלים כיתה א' תשפ"ג
  יעלים כיתה א' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  יעלים כיתה ב' תשפ"ג
  יעלים כיתה ב' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  לבאות כיתה א' תשפ"ג
  לבאות כיתה א' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  לבאות כיתה ב' תשפ"ג
  לבאות כיתה ב' תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים
  קדם כיתות א-ב תשפ"ג
  קדם כיתות א-ב תשפ"ג

  תכנית"ניצנים"כוללת הפעלת מערך הצהרונים בעיר החל מתאריך ,1/9/2022 ה' ...

  לפרטים נוספים