קייטנת פסח גנים תשפ"ד 2024

  קייטנה מועדים רישום
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן אגוז

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן אנקור

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן אפיק

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן אשל

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן ברוש

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן גבים

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן גפן

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן ורד

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן חב"ד בנות

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן חב"ד בנים

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן חבצלת

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן חלמיש

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן חרוב

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן יאיר

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן כלנית

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן מעוף

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן סביון

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן ערבה

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן קדם

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן קשת

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן רותם

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן רננים

  14/04/24
  18/04/24
  סגור
  קייטנת פסח תשפ"ד - גן תאנה

  14/04/24
  18/04/24
  סגור