מרכז הנוער העירוני

מרכז הנוער העירוני

מרכז הנוער העירוני

מרכז הנוער העירוני ע"ש ג'וי ביקלר פתוח בימים א'-ה' – 14:00-21:00, יום ו' – 21:00-01:00.

בנוסף מתקיימות במרכז הנוער העירוני פעילויות שונות לקהלי יעד שונים לאורך השבוע:

יום בשבוע

שעות

שם הפעילות

קהל יעד

ראשון 18:00-20:00 אחריי ואחריי טק - הימים והשעות ניתנים לשינוי שכבות ט', י', יא', יב'
שני 17:00-18:00 מועצת הנוער העירונית נציגים משכבות ז'-יב'

ימים משתנים
לפי התנועה

16:00-18:30 פעילות תנועות נוער:
תנועת חב''ד, תנועת בני עקיבא, תנועת הצופים, ארגון הנוער מד"צים וארגון הנוער הגאה איגי
שכבות ג'-יב'
רביעי 18:00-20:00 אחריי ואחריי טק - הימים והשעות ניתנים לשינוי שכבות ט', י', יא', יב'